Ericsson Radar brosjyrer

 

For alt materiell i illustrasjonen over, har Halvor Nome vært ansvarlig for realisering av prosjektet..
For Helly-Hansens Buyers Guides (sentralt i bildet) ble det utviklet og sam-produsert 8 språkversjoner:
Prosjektansvaret omfattet hele prosessen, fra kontakt og oppfølging av Helly-Hansens designere,
kommunikasjon med underleverandører og bedriftens utenlandsavdelinger, design og illustrasjon,
grafisk tilretteleging, kvalitetskontrol av prøvetrykk og endelig sluttprodukt.