Ericsson Radar brosjyrer

 

Tilrettelegging for produksjon tilpasset ulike medias tekniske krav og bruksmessige egenart
er blant de tjenester som inngår i en entreprise for profilering og informasjon.
Grafiske og digitale media stiller ulike krav til originalmateriell og filformater, filtyper osv.
Med lang erfaring fra utvikling, gjennomføring og kontroll av slik produksjon
inngår det som en integrert del av en totalleveranse.
Klik bildet for omtale av flere tjenester .