annonsering i google

 

Betalte nøkkelord-annosering (PPC) via Google AdWords er idag den enkleste,
raskeste, rimeligste og mest effektive kanal for testing av salgsbudskap og tilbud.
Den kan også raskt bli kostbare, dersom det ikke skjer i kontrollerte former.
Min erfaring med PPC er dyrekjøpt - men verdifull. Det vil komme mine oppdragsgivere tilgode.