Force satellite

 

Digital og interaktiv produktpresentasjon eller brukerveiledning, kan utvikles:
Eksempelvis for avlastning for Support-avdelinger, med nett-basert veiledning
om problemløsning ved bruk av produkter og programvare.

Klikk illustrasjonen over for å se en produktpresentasjon for forhandlere, distribuert på CD-ROM
og som komplett webside. Utviklet for FORCE AS, produsent av satellit-mottaker.
Eller gå videre i omtalen av tjenster som tilbys.