billedtekst

 

Utviklet brosjyremateriell for Institutt for Engergiteknikk - IFE
Halden-reaktoren / "Atomen" , hvor følgende illustrasjon inngikk.

Klikk bildet for et nytt illustrasjonseksempel.