delta senteret

I utgangspunktet skulle figuren kunne forbindes med -, uttrykke eller oppfattes som symbol for -

  • tilgjengelighet, utjevning av forskjeller, lette adkomst til
  • deltagelse, medvirkning, selv med et handicap / lyte
  • et samlende, organiserende og koordinerende element mellom likeverdige enheter
  • spredning (forgrening) av idéer, kunnskap og informasjon
  • et senter i et nettverk, hvor idéer, kunnskap og informasjon formidles til/fra andre enheter
  • bokstaven "D" eller en Delta- (trekantet) figur

Som disse utkast viser er det mange mulige løsninger. Flere av de viste utkast var lenge foretrukket av dem som skulle bruke symbolet.
I samråd med Sosialdepartementets ledelse ble det - av forskjellige grunner, besluttet å velge det merke som vises på foregående side.